X

X

10.17.2014

4 AM Thoughts

Maglilimang araw lamang ang nakalipas na nalaman naming na ang anak na babae ng aming kaibigan dito ay ginahasa ng kaniyang kakilala.
Siya ay labing anim na taon.
Umiinom sila ng alak.
Nangyari ito sa isang bahay kung saan ang mga magulang ay hindi nakabantay.

Ang mga pamilyang apektado ay nakapagusap na.
At sinusubukan nilang gawin ang pinakamabuti para sa dalawang bata.

(I had to somehow get this out of my head and will write more about this when it is not so raw.)